FarmTrain
english | german | greek | romanian | czech

FarmTrain și-a început activitatea!

Proiectul FarmTrain creează instrumente si oportunități de învățare în gospodării/ la ferme pentru cei care sunt interesați de agroecologie, atât țărani-mentori cât și uncenici.

Misiunea noastră

Proiectul FarmTrain își propune sa creeze un punct central european de învățare a practicilor agroecologice țărănești. Scopul principal al acestui proiect este de a creea un program de învățare inovativ și de lungă durată (cel puțin trei luni) pentru uncenici adulți și țărani, care asigură mentorat și oportunități educaționale direct în gospodărie/fermă. Prin urmare, proiectul reprezintă o bună investiție în cunoștințele oamenilor din mediul rural, cât și a celor din mediul urban. Pe de altă parte, proiectul susține transferul de cunoștințe de la țărani la ucenicii adulți care nu au nicio experiență anterioară cu sistemele agroecologice. El facilitează comunicarea dintre țăranii- mentori și potențialii ucenici deoarece vizează abilitățile educaționale, organizatorice și de comunicare ale tuturor participanțiilor. În consecință, ar trebui să crească încrederea în sine și disponibilitatea țăranilor de a începe proiecte agricole și de a continua formarea viitorilor mici producători de hrană.

Potențiala ucenicie nu este o muncă voluntară, un concediu activ și nici un ajutor ad-hoc în gospodărie/la fermă. Proiectul iși propune să creeze ucenici care să fie concentrați pe schimbul de informații și de experiență dintre ei și țăranii-mentori în vederea inițierii proprii activități agricole.

Ce facem noi?

Proiectul va facilita experiența de formare în gospodărie/la fermă cu ajutorul acestor trei instrumente:

Permisul FarmTrain

Un scurt ghid pentru țăranii si ucenicii interesați de agroecologie cu privire la modul de organizare a experiențelor lor de învățare practică.

Czech pass German pass

Itinerariul FarmTrain

Modulele didactice conturate în funcție de nevoile țăranilor-mentori și un set de fișe de lucru pentru ca ucenicii să își sistematizeze informațiile practice din timpul lor de pregătire în gospodărie/la fermă.

Czech itinerary

Platforma europeană FarmTrain

o platformă online pentru fermele/gospodăriile din toată Europa care pot oferi stagii de ucenicie persoanelor dornice sa găsească oportunități de învățare practică în agroecologie.

Czech platform German platform

Toate materialele vor fi traduse in limbile partenerilor de proiect, dar si in arabă, deoarece FarmTrain se adresează și refugiaților si migranților care ar putea fi interesați de agroecologie țărănească.

Cine suntem noi?

Noi suntem patru parteneri europeni din societatea civilă cu o vastă experiență în educarea non-formală a adulților în domeniul agroecologiei și a suveranității alimentare.

AMPI AGROECOPOLIS AGRONAUTEN ECORURALIS

Cui i se adresează? Oricine poate obține un bilet pentru FarmTrain!

Obiectivul principal al acestui proiect este de a creea un program de învățare inovativ pentru ucenicii adulți și pentru țărani în ideea de a accepta responsabilitatea comună pentru a menține zonele noastre rurale-urbane conectate și vii, într-un mod durabil. Proiectul vizează adulții care sunt interesați să învețe despre agricultură în timp real, la ferme sau în gospodării. FarmTrain este deschis oricui, indiferent de mediu de proveniență și educație cu o atenție specială pentru refugiații din anumite regiuni care pot beneficia de acest proiect, în comunitățile locale și găsind o modalitate de a se implica într-un mediu nou.

Ucenicii pot fi nu numai persoane care doresc să înceapă o fermă sau să își schimbe cariera către agroecologie țărănească, ci și alții precum grădinari urbani, comunitari, peisagiști, ecologi, sau oameni cu diverse profesii în agricultură sau în gestionarea terenurilor. Instruirea practică oferă îndrumare și oportunități educaționale între țărani și ucenici adulți direct in ferme. Diversitatea tipurilor de producție, precum și distribuția georgafică joacă un rol important în dezvoltarea capacităților de instruire corespunzătoare- aceste programe trebuie să fie adecvate pentru ucenici prin furnizarea de cunoștințe practice și utile. Majoritatea serviciilor de instruire sau consultanță din țările europene sunt foarte teoretice. Deseori există un “decalaj al realității” între formatori și cursanți. Abordarea diferită, inovatoare a programului FarmTrain este un manual comun pentru țărani și pentru ucenici cu îndrumări practice despre cum să organizeze ucenicia în gospodării și cum să transfere cunoștințele țărănești. Noutatea acestui program constă în conținutul său – îi învață pe țărani cum să dobândească competențe pentru a deveni mentori – pentru a-și îmbunătăți abilitățile în interacțiunea cu ucenicii, dar și invers, ucenicii învață să fie motivați, să aibă o responsabilitate comună pentru sistemele agroecologice și protecția mediului în general. Inovația proiectului se află, de asemenea, în domeniul său de aplicare, deoarece nu se concentrează numai pe profesioniști, ci implică, de asemenea schimbul de cunoștințe între profesioniști și alte persoane interesate, cum ar fi grădinarii hobbyiști, grădinarii comunitari sau cei urbani.

Formează mentorii și ucenicii

Structura programului inovativ de formare profesională pentru ucenici și țărani (FarmTrain) se bazează pe un manual universal european care va fi creat în cadrul proiectului. Modificările naționale ale manualului FarmTrain vor permite ajustarea programului la nevoile exacte ale grupurilor țintă atât în țările partenere, cât și în țări care nu sunt implicate în acest parteneriat. Oferă cunoștințe și abilități despre cum se stabilește un nou mod de cooperare cu diferite tipuri de persoane interesate, cum se transmit abilități de la țărani în gospodăriile proprii către ucenici, despre învățarea practică pentru a crea mai multe oportunități de a învăța meseriile țăranilor. Per total, proiectul va sprijini inovația educațională în sectorul agricol și nu numai, deoarece îi va învăța pe țărani să devină mentori buni, cu competențe în schimbul de bune practici. Acesta are drept scop producerea, schimbul și îmbogățirea resurselor (atât generale, cât și tehnice) pentru transmiterea abilităților de producție a hranei și de protecție a mediului în cadrul agro-ecosistemului, către diferite grupuri de persoane.

FarmTrain pentru oricine, oriunde

De asemenea, aticipăm că modulele/seminariile naționale și cel internațional vor duce la creșterea numărului de ferme/gospodării de instruire, nu numai în țările acestui parteneriat, ci și la nivel european. Această valoare adăugată nu va sprijini doar dezvoltarea altor ferme de instruire, ci și crearea de rețele pe platforma FarmTrain. Modulele FarmTrain pot fi un ajutor util în educația și formarea de viață a ucenicilor, precum și o inspirație pentru înființarea de noi cooperative și asociații de țărani. Rețeaua de ferme de instruire cu un program inovativ poate fi foarte rezistentă, deoarece s-a dezvoltat dintr-o nevoie reală și cu o participare puternică a țăranilor în procesul de dezvoltare. Ne dorim ca proiectul FarmTrain să poată face și incluziune socială și să permită în viitor ca o scară largă de ucenici și țărani-mentori să se alăture programului.

Erasmus+

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union